Finansowanie restrukturyzacyjne

Proces ten może obejmować zmiany w strukturze kapitałowej, rozwiązywanie problemów finansowych, restrukturyzację długu, reorganizację operacyjną lub inne działania mające poprawić kondycję finansową firmy.

Czym jest finansowanie restrukturyzacyjne

Główne cechy finansowania restrukturyzacyjnego to:

Zamów bezpłatny audyt restrukturyzacyjny

Poprawa płynności finansowej

Jednym z najważniejszych celów finansowania restrukturyzacyjnego jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa. Zdolność firmy do pokrywania bieżących zobowiązań to kluczowa metryka oceny jej zdrowia finansowego. Finansowanie restrukturyzacyjne zapewnia kapitał obrotowy, który spożytkowany może zostać wedle obecnych potrzeb firmy, np. na spłatę długów, dostawców lub opłacenie pracowników.

Przywracanie zdolności kredytowe

W ramach restrukturyzacji firma może próbować poprawić swoją zdolność kredytową i zdolność do pozyskiwania finansowania od banków lub innych instytucji finansowych. Przywrócenie zdolności kredytowej nastąpić może poprzez restrukturyzację długu, konsolidację zobowiązań czy też negocjacje z wierzycielami. Może to zwiększyć zaufanie inwestorów i wierzycieli oraz poprawić zdolność firmy do uzyskiwania korzystniejszych warunków kredytowania.

Przemiany strukturalne

Restrukturyzacja może wymagać zmian w strukturze kapitałowej firmy. Między innymi mogą one obejmować działania, jak:
• emisja nowych akcji lub obligacji,
• przekształcenia długu w kapitał własny,
• konsolidacja lub podział aktywów.

Zmiany operacyjne

Restrukturyzacja obejmować może analizę kluczowych operacji biznesowych firmy w poszukiwaniu braku efektywności. W rezultacie podjęte mogą zostać decyzje takie jak redukcja kosztów, zwolnienia pracowników, zmiana modelu biznesowego lub wycofanie się z nieopłacalnych działań. Zmiany operacyjne często są kluczem do długoterminowej stabilizacji firmy i odzyskania przez nią rentowności.

Wsparcie zewnętrzne

Często firmy korzystają z usług konsultantów finansowych. Pomagają oni w opracowaniu i wdrożeniu planu restrukturyzacji. Dostarczają cennej wiedzy i doświadczenia w ocenie sytuacji firmy, identyfikacji problemów i wskazaniu najlepszych rozwiązań. Dodatkowo zewnętrzni eksperci mogą pomóc w negocjacjach z wierzycielami oraz w pozyskaniu niezbędnych środków finansowych.

Negocjacje z wierzycielami

W przypadku znacznego zadłużenia firma może podjąć negocjacje z wierzycielami. Celem jest uzyskanie korzystniejszych warunków spłaty, takich jak niższe oprocentowanie, dłuższy okres spłaty lub nawet częściowe umorzenie długu. Sukces w negocjacjach może znacząco obniżyć obciążenie finansowe firmy i zwiększyć jej szanse na przetrwanie.

Monitorowanie postępów

Restrukturyzacja to proces, a nie jednorazowe działanie. Dlatego ważne jest ciągłe monitorowanie postępów, analiza wyników i dostosowywanie strategii w miarę potrzeb. Wdrożenie systemów monitorowania i sprawozdawczości pozwala na szybką reakcję na ewentualne wyzwania i zapewnia, że firma pozostaje na właściwej ścieżce w kierunku stabilności i wzrostu.

Finansowanie restrukturyzacyjne może być kluczowe dla firm w trudnych sytuacjach finansowych, umożliwiając im przetrwanie i odzyskanie zdolności do generowania zysków. Jednakże może to być proces skomplikowany i wymagający, który często wiąże się z ryzykiem i negocjacjami z różnymi interesariuszami, w tym wierzycielami, inwestorami i pracownikami.

Zamów bezpłatny audyt restrukturyzacyjny

Wypełnij formularz obok, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i przedstawi szczegółową ofer†ę.