Przyśpieszone postępowanie układowe

(PPU) to proces, który występuje w kontekście prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Czym jest przyśpieszone postępowanie układowe

Jest to forma postępowania mająca na celu umożliwienie firmie w kłopotach finansowych szybkiej i skutecznej restrukturyzacji swoich zobowiązań oraz zapewnienie trwałego powrotu do zdrowego stanu finansowego. PPU ma na celu uniknięcie pełnej upadłości firmy i związanych z nią procesów likwidacyjnych.

Zamów bezpłatny audyt restrukturyzacyjny

Główne cechy przyśpieszonego postępowania układowego mogą obejmować:

Skrócony czas postępowania

PPU jest projektowane tak, aby proces restrukturyzacyjny przebiegał znacznie szybciej niż w klasycznych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na zminimalizowaniu strat i utrzymaniu wartości firmy, a nie na zawiłościach prawnych.

Szybki czas reakcji może ratować przedsiębiorstwo przed dalszymi stratami finansowymi i reputacyjnymi, a wierzyciele mogą liczyć na szybsze odzyskanie przynajmniej części swoich wierzytelności. Skrócone ramy czasowe są często kluczowe dla firm, które przeżywają tymczasowe trudności, ale mają solidne podstawy do odzyskania stabilności finansowej.

Uproszczona procedura

PPU może obejmować uproszczone procedury sądowe i administracyjne. Ma to na celu ułatwienie i przyśpieszenie procesu restrukturyzacji oraz podejmowania decyzji. Dzięki ułatwionym formalnościom przedsiębiorcy mogą skupić się na kluczowych aspektach restrukturyzacji, nie tracąc czasu na rozbudowane procedury sądowe.

Uproszczona procedura może również zmniejszyć koszty postępowania, co jest niezwykle istotne dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej. Przyśpieszenie procesu przekłada się na większą szansę na sukces restrukturyzacji.

Zachowanie zarządzania

Wiele przyśpieszonych postępowań układowych skupia się na zachowaniu istniejącego zarządu firmy, jeśli jest on zdolny do prowadzenia skutecznej restrukturyzacji. Dzięki temu przedsiębiorstwo zachowuje ciągłość działania, a wierzyciele mogą mieć pewność, że proces restrukturyzacji będzie prowadzony przez osoby dobrze znające specyfikę danej firmy oraz rynek, w którym się porusza. Zachowanie zarządu może również przyspieszyć proces negocjacji z wierzycielami, ponieważ obie strony są ze sobą zaznajomione.

Wsparcie od wierzycieli

PPU może wymagać, aby wierzyciele włączyli się do procesu restrukturyzacji i zatwierdzili układy lub plany restrukturyzacyjne, co może pomóc w osiągnięciu szerokiego konsensusu.

Akceptacja proponowanych rozwiązań przez wierzycieli może znacząco przyspieszyć cały proces i zwiększyć szanse na jego sukces. Ponadto, kiedy wierzyciele są zaangażowani i wspierają restrukturyzację, zwiększa się prawdopodobieństwo, że firma będzie w stanie kontynuować działalność w sposób rentowny.

Ochrona przed wierzycielami

W okresie trwania przyśpieszonego postępowania układowego firma jest chroniona przed działaniami wierzycieli, takimi jak egzekucje lub dochodzenie długów.

Taka ochrona pozwala przedsiębiorcy skoncentrować się na restrukturyzacji, a nie na walce z indywidualnymi roszczeniami wierzycieli. Chroniąc firmę przed ich agresywnymi działaniami, PPU daje jej przestrzeń do oddechu, co jest kluczowe dla skutecznego przejścia przez proces restrukturyzacji.

Celem PPU jest zatem umożliwienie firmie restrukturyzacji swoich długów, odzyskanie zdolności do płacenia i kontynuowanie działalności, co może być korzystne zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla jego wierzycieli. 

Zamów bezpłatny audyt restrukturyzacyjny

Wypełnij formularz obok, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i przedstawi szczegółową ofer†ę.