Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) – czym się różni od KRD i BIK?

Dzięki rozwojowi cyfryzacji możemy bez trudu i wygodnie sprawdzić różnego rodzaju dane oraz skorzystać z pomocy szeregu urzędów czy instytucji. Tak jest też w przypadku Krajowego Rejestru Zadłużonych, Krajowego Rejestru Długów oraz Biura Informacji Kredytowej. Jakie informacje możemy pozyskać z poszczególnych platform?

KRZ, KRD i BIK, to skróty, z którymi możemy spotkać się bardzo często, jeśli tylko zajmujemy się w jakiś sposób kwestiami związanymi z finansami i zadłużeniem. Mimo pewnych podobieństw przynależą one do różnych platform i pełnią różne funkcje, działając na podstawie innych przepisów prawa.

Czym jest Krajowy Rejestr Długów (KRD)?

Krajowy Rejestr Długów działa jako biuro informacji gospodarczej, zbierając, przechowując i ujawniając informacje dotyczące zbiorowej sytuacji zadłużenia w Polsce. W przypadku, gdy firma (lub osoba) zalega z płatnościami o co najmniej 60 dni i otrzymała oficjalne, przedsądowe wezwanie do zapłaty może zostać wpisana do rejestru dłużników. Informacje w KRD mogą być umieszczone przez firmy, instytucje, osoby fizyczne i gminy.

Ponieważ biura informacji gospodarczej publikują informacje na wniosek wierzycieli, pozwala to na łatwiejsze monitorowanie ryzyka kredytowego oraz podejmowanie odpowiednich decyzji finansowych. Dzięki narzędziom oferowanym przez Dzięki KRD możemy sprawdzić m.in. to: czy zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Długów, jaką ocenę Analizy Wiarygodności Płatniczej posiada nasza firma, a także kto i ile razy pobrał informacje na temat naszej firmy.  Trzeba przy tym pamiętać, że w przeciwieństwie do Biura Informacji Kredytowej, KRD gromadzi tylko informacje dotyczące zaległości i długów. Dlatego nie odnajdziemy tam „pozytywnych” danych dotyczących regularności spłat zobowiązań czy historii kredytowej.

Należy też nadmienić, że Krajowy Rejestr Długów nie jest jedynym portalem oferującym możliwość sprawdzenia informacji na temat konkretnych osób lub podmiotów, które mają zaległości w płatnościach lub zaciągnięte długi. Podobne funkcje posiada Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ)?

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) jest publicznym (jawnym i bezpłatnym) portalem oferującym możliwość wyszukiwania dostępnych informacji na temat postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz egzekucyjnych. Powstał on stosunkowo niedawno.

Główną przesłanką do tego, było uproszczenie, a co za tym idzie, przyspieszenie postępowań upadłościowych oraz postępowań restrukturyzacyjnych, a także zwiększenie ściągalności alimentów. Jest to obecnie kluczowe narzędzie umożliwiające kontrolę zadłużenia osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych o ograniczonej zdolności prawnej. Jednak główną zaletą uruchomienia tej platformy jest fakt, że przedsiębiorcy otrzymali możliwość bezpłatnej weryfikacji swoich potencjalnych kontrahentów.

Choć KRZ, podobnie jak KRD, gromadzi i publikuje istotne informacje o dłużnikach (oraz prowadzonych wobec nich prawnych procedurach egzekucyjnych), to posiada od niego dużo więcej zastosowań. Rejestr umożliwia uczestnictwo w odpowiednich procedurach – można używać go do przeszukiwania oraz przeglądania obwieszczeń wymaganych przez prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Ponadto zarejestrowani użytkownicy mogą za pomocą portalu składać wnioski i pisma procesowe w ramach postępowań, przeglądać akta oraz odbierać korespondencję.

Co to jest BIK – Biuro Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej zostało stworzone przez Związek Banków Polskich oraz prywatne banki. Jest przedsiębiorstwem mającym na celu zbieranie, integrowanie i udostępnianie informacji o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz instytucji pozabankowych udzielających pożyczek. Innymi słowy, dane znajdujące się w BIK-u związane są z monitorowaniem terminowego spłacania rat kredytu lub pożyczki.

Oznacza to, że gromadzona historia zaciągniętych zobowiązań zawiera informację na temat tego, jak radzimy sobie z ich spłatą – czy posiadamy w tym zakresie jakieś opóźnienia lub inne trudności. 

Przed finalizacją umowy kredytowej, banki każdorazowo sprawdzają historię kredytową swoich klientów w bazach Biura Informacji Kredytowej (BIK) i na jej podstawie podejmują decyzję o przyznaniu środków. Nie mniej, istnieją możliwości zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej (tzw. chwilówki) bez sprawdzania w BIK-u. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku nieterminowych spłat jej rat, nasze dane mogą zostać dodane do listy dłużników w BIK-u, co w przyszłości może utrudnić lub wręcz uniemożliwić wzięcie pożyczki w banku.

Czym się różni KRZ od KRD i BIK?

Trzy wymienione wcześniej rejestry mają zbliżone cele. Tym podstawowym jest przede wszystkim weryfikacja osób prawnych i konsumentów. Nie oznacza to jednak, że wszystkie zawierają identyczne informacje.

Najważniejszą różnica między KRZ i KRD, a więc dwoma stosunkowo najbardziej podobnymi indeksami jest to, że ten drugi zawiera dane dotyczące dłużników oraz niespłaconych zobowiązań w oparciu nie tylko o informacje z banku, ale również firm energetycznych, telekomunikacyjnych itp. Z kolei BIK (w porównaniu do KRZ i KRD), w kwestii zadłużenia opiera się tylko i wyłącznie na danych pozyskanych z banków.

Pewne różnice występują także w dostępie do informacji zawartych w omawianych bazach. O ile z KRZ i KRD skorzystać mogą praktycznie wszyscy zainteresowani, o tyle, w przypadku BIK-u, (bez zgody osoby sprawdzanej) mogą to być praktycznie wyłącznie banki.

Istotną cechą, która różni te trzy indeksy, to fakt, że w KRD i KRZ znajdziemy jedynie negatywne wpisy związane z naszą historią zadłużeniową, podczas gdy w BIK są to dane dużo dokładniejsze, uwzględniające informacje także pozytywne.

Skorzystaj z całkowicie bezpłatnej konsultacji

Wypełnij formularz obok, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i przedstawi szczegółową ofer†ę.