Na czym polega oddłużanie?

Przedsiębiorstwa często stają przed wyzwaniami, które mogą zagrozić ich stabilności finansowej. Nadmierne zadłużenie może doprowadzić do upadku nawet najbardziej obiecującej marki. Na szczęście istnieją rozwiązania, które pozwalają firmom na odzyskanie równowagi finansowej. Najskuteczniejszym narzędziem w oddłużeniu przedsiębiorstwa jest restrukturyzacja. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej jej procesowi, analizując, jak można go skutecznie wdrożyć, jakie korzyści przynosi i z jakimi wyzwaniami się wiąże.

Czym jest oddłużanie i czym się charakteryzuje?

Oddłużanie to proces, który polega na redukcji lub całkowitym umorzeniu długów. Głównym celem oddłużania jest przywrócenie płynności finansowej dłużnikowi oraz ochrona przed egzekucją komorniczą. Oddłużanie może być prowadzone na różne sposoby, w zależności od indywidualnej sytuacji dłużnika i rodzaju zadłużenia. 

Oddłużanie może wiązać się z koniecznością skorzystania z usług licencjonowanych doradców czy kancelarii prawnych, które specjalizują się w tego typu działaniach. Warto zaznaczyć, że proces oddłużania wymaga współpracy obu stron – zarówno dłużnika, jak i wierzyciela – oraz otwartości na kompromis, aby znaleźć rozwiązanie korzystne dla obu stron.

Jakie są rodzaje oddłużania?

Wiele z opisanych poniżej metod może być stosowanych jednocześnie, wspólnie składając się na kompleksowy proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Najczęstsze metody oddłużania sprowadzają się do negocjacji z wierzycielami, które mogą prowadzić do renegocjacji warunków umów, zmiany salda wierzytelności, obniżenia oprocentowania w przypadku produktów kredytowych czy wydłużenia okresu spłaty. 

W wielu przypadkach konieczne jest również zastosowanie innych metod, takich jak sprzedaż majątku czy konsolidacja długów. Dłużnik może zastąpić kilka różnych zobowiązań jednym kredytem, co często przynosi korzyści w postaci lepszych warunków finansowych. Ponadto istnieje możliwość umorzenia długu, gdy wierzyciele uznają, że taka strategia jest bardziej opłacalna niż dalsza egzekucja. 

Innym popularnym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości, która w zależności od sytuacji może być układowa lub likwidacyjna. W trakcie tego procesu, aktywa dłużnika mogą być sprzedawane w celu pokrycia długów, a w przypadku upadłości układowej, dłużnik próbuje zawrzeć układ z wierzycielami, aby kontynuować działalność.

Czym jest restrukturyzacja i jak może pomóc w spłacie długów?

Restrukturyzacja to proces, w ramach którego przedsiębiorstwo przekształca swoją strukturę operacyjną, finansową czy prawną w celu poprawy swojej sytuacji finansowej. Może to obejmować negocjacje z wierzycielami, sprzedaż aktywów czy zmiany w strukturze kapitałowej. Dla wielu przedsiębiorstw, borykających się z problemami finansowymi, restrukturyzacja jest najodpowiedniejszym rozwiązaniem. Polskie prawo wyróżnia cztery typy postępowań restrukturyzacyjnych:

1. Postępowanie o zatwierdzenie układu:

 • Jest to najmniej formalna forma postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Dłużnik, korzystając ze wsparcia doradcy restrukturyzacyjnego, negocjuje układ bezpośrednio z wierzycielami, po czym występuje do sądu o jego zatwierdzenie.
 • Nie wymaga tak intensywnej ingerencji sądu jak pozostałe formy postępowań.

2. Przyspieszone postępowanie układowe:

 • Jest to skrócona wersja postępowania układowego.
 • W jego ramach dłużnik ma więcej kontroli nad procesem, ale jednocześnie musi spełnić pewne warunki, takie jak przygotowanie planu restrukturyzacyjnego czy uzyskanie zgody wierzycieli na proponowane działania.
 • Jest szybsze i mniej kosztowne niż klasyczne postępowanie układowe.

3. Postępowanie układowe:

 • Jest to postępowanie, w którym dłużnik próbuje wynegocjować układ z wierzycielami, czyli porozumienie dotyczące sposobu spłaty zobowiązań.
 • Może obejmować różne propozycje, takie jak częściowe umorzenie długu, wydłużenie okresu spłaty czy konwersja długu na udziały w spółce.

4. Postępowanie sanacyjne:

 • Jest to najbardziej zaawansowana forma restrukturyzacji. Zakłada pełne przejęcie kontroli nad majątkiem dłużnika przez sąd i zarządcę sądowego.
 • Celem jest głównie zachowanie przedsiębiorstwa jako całości i kontynuacja jego działalności.
 • Może obejmować różnorodne działania, takie jak sprzedaż części majątku, redukcja kosztów, czy renegocjacja warunków umów.

Jak przeprowadzić skuteczną restrukturyzację?

Pierwszym krokiem w procesie restrukturyzacji jest dokładna analiza finansowa przedsiębiorstwa. Obejmuje ona ocenę aktywów, zobowiązań, przepływów pieniężnych oraz innych kluczowych wskaźników. Po zrozumieniu dokładnego obrazu sytuacji finansowej można opracować plan negocjacji z wierzycielami, a w porozumieniu z nimi – plan restrukturyzacyjny. 

Każdy z typów postępowań jest odpowiedni dla różnych sytuacji. Wybór odpowiedniego postępowania zależy od skomplikowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, rodzaju i struktury zadłużenia oraz potrzeb i oczekiwań wierzycieli. W tym procesie wsparcie zewnętrznych ekspertów w postaci KDiR Seguro jest nieocenione.

Czy restrukturyzacja firmy to jedyny sposób na wyjście z długów?

Restrukturyzacja to tylko jedno z możliwych rozwiązań. W zależności od sytuacji dłużnik może także rozważyć np. ogłoszenie upadłości firmy. Choć często kojarzy się ono z negatywnymi konsekwencjami, może stanowić kontrolowane środowisko do uregulowania zobowiązań wobec wierzycieli, zwłaszcza gdy inicjatywa prowadzi do restrukturyzacji, a nie likwidacji. 

Likwidacja firmy, choć drastyczna, może być w niektórych sytuacjach najbardziej odpowiednią możliwością, pozwalającą na spłatę długów. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje i skonsultować się z ekspertami w zakresie finansów i prawa.

Co to znaczy oddłużanie z komornikiem?

Oddłużanie komornicze to specyficzny proces mający na celu uregulowanie zobowiązań w sytuacji, gdy egzekucja komornicza została już wszczęta lub jest bardzo blisko jej rozpoczęcia. Głównym celem takiego oddłużania jest zawarcie porozumienia z komornikiem i wierzycielami w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla obu stron.

W wielu przypadkach osoby zadłużone nie są w stanie spłacić całej kwoty długu jednorazowo, co prowadzi do egzekucji komorniczej i narastania kosztów związanych z prowadzonym postępowaniem. W takiej sytuacji możliwe jest rozpoczęcie negocjacji, które mają na celu rozłożenie długu na raty dostosowane do możliwości finansowych dłużnika. Takie porozumienie może przewidywać również obniżenie głównego zadłużenia, zmniejszenie odsetek czy umorzenie części kosztów komorniczych.

Jeśli dłużnik decyduje się skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie oddłużania, mogą oni zaproponować również konsolidację długów komorniczych. Polega to na połączeniu kilku różnych zobowiązań w jeden dług, co często umożliwia uzyskanie lepszych warunków spłaty. Dzięki temu dłużnik uzyskuje przejrzystą i uporządkowaną sytuację finansową, a jednocześnie zyskuje więcej czasu na uregulowanie zobowiązań.

Jakie są korzyści z korzystania z kancelarii specjalizującej się w oddłużaniu?

Korzystanie z usług kancelarii prawnej specjalizującej się w oddłużaniu przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw zmagających się z problemami finansowymi. Eksperci posiadają bogate doświadczenie i aktualną wiedzę z zakresu prawa, co pozwala na efektywne i skuteczne działanie na rzecz klienta. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie optymalnej strategii oddłużenia, dostosowanej do indywidualnej sytuacji każdego dłużnika. Ponadto profesjonalna obsługa prawna ułatwia komunikację z wierzycielami, co z kolei zwiększa szanse na osiągnięcie korzystnego dla obu stron porozumienia.

Przykładem kancelarii, która zdobyła uznanie w dziedzinie oddłużania przedsiębiorstw, jest KDiR Seguro. Współpracujący Klienci mają pewność, że ich sprawy zostaną potraktowane profesjonalnie i z należytą troską. Dzięki doświadczeniu i specjalistycznemu podejściu współpraca oznacza kompleksowe rozwiązania, które pomagają firmom wrócić na ścieżkę stabilności finansowej i dalszego rozwoju.

Podsumowanie 

Oddłużanie to proces, który pozwala na powrót do stabilnej sytuacji finansowej. Ważne jest, aby w odpowiednim czasie podjąć decyzję o rozpoczęciu działań, które pozwolą na wyjście z trudnej sytuacji. Dobrym rozwiązaniem jest skonsultowanie się z ekspertem w tej dziedzinie.

Skorzystaj z całkowicie bezpłatnej konsultacji

Wypełnij formularz obok, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i przedstawi szczegółową ofer†ę.