Z jakiej formy pomocy dla zadłużonych może skorzystać przedsiębiorstwo i konsument?

Często zdarza się, że przyczyną utraty płynności finansowej przedsiębiorcy jest sytuacja niezależna od nich – inflacja, wojna, zmiany gospodarcze. Nierzadko przedsiębiorcy mogą popaść w zadłużenie na skutek własnych działań np. nieodpowiedniego zarządzania majątkiem firmy. Brak płynności finansowej prowadzi do utraty możliwości uregulowania zobowiązań. Jak należy postąpić w takiej sytuacji? W niniejszym artykule wyjaśniamy formy pomocy dla zadłużonych.

Zadłużona firma – ważna jest właściwe zdiagnozowanie problemów

Podmioty gospodarcze borykające się z problemem zadłużenia powinny w pierwszej kolejności przeprowadzić szczegółową analizę sytuacji finansowej. Ważne jest właściwe zdiagnozowanie problemów oraz zidentyfikowanie głównych przyczyn długów. Dzięki temu można skutecznie określić odpowiednie środki zaradcze.

Jakie środki może podjąć zadłużona firma

Zadłużona firma może podjąć szereg działań w celu wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Zadłużone przedsiębiorstwo może sięgnąć po pomoc profesjonalnego doradcy finansowego, kancelarii doradztwa i restrukturyzacji, która pomoże w opracowaniu kompleksowego planu wyjścia z problemów. Oprócz tego przedsiębiorstwo może negocjować z wierzycielami w celu uzyskania korzystniejszych warunków spłaty zobowiązań. Długi wcale nie muszą oznaczać najgorszego dla przedsiębiorstwa, ale bez skorzystania z profesjonalnej pomocy wyjście z zadłużenia może być trudne do zrealizowania.

Pomoc dla zadłużonych – wybór właściwego postępowania

Wybór właściwego postępowania w sytuacji zadłużenia jest kluczowy. Można skorzystać z pomocy prawnika czy kancelarii, która pomoże w skutecznym odzyskaniu stabilności finansowej. Istnieje także możliwość skontaktowania się z instytucją oferującą bezpłatne doradztwo w sprawach finansowych.

Jakie są sposoby pomocy dla zadłużonych?

Zanim przedsiębiorca sięgnie po rozwiązanie takie jak restrukturyzacja czy upadłość, może dojść do porozumienia z wierzycielami – rozłożyć płatności na raty bądź wydłużyć termin płatności. Przedsiębiorca może również zdecydować się na redukcję zatrudnienia bądź sprzedaż części majątku. Jednak, jeśli podane sposoby nie są skuteczne, należy zdecydować się na jeden z poniższych sposobów.

Postępowanie restrukturyzacyjne a upadłościowe

Restrukturyzacja i upadłość to dwa różne procesy sądowe mające na celu radzenie sobie z sytuacją finansową zagrożonych niewypłacalnością przedsiębiorstw, ale różnią się one podstawowymi celami i metodami działania.

Restrukturyzacja

  1. Cel: Ocalenie przedsiębiorstwa poprzez zmianę jego struktury finansowej i operacyjnej.
  2. Proces: Zawiera negocjacje z wierzycielami oraz czynności prawne i faktyczne mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej dłużnika.
  3. Zachowanie Przedsiębiorstwa: Głównym celem jest uregulowanie zobowiązań i utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.
  4. Rodzaje Postępowań: Obejmuje postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, pełne postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.
  5. Zarządzanie: Możliwość kontynuowania zarządzania przez istniejący zarząd firmy, z wyjątkiem postępowania sanacyjnego, gdzie zarządzanie przejmuje zarządca.

Upadłość

  1. Cel: Likwidacja niewypłacalnego przedsiębiorstwa i spłata zobowiązań z majątku powstałego po upłynnieniu aktywów.
  2. Proces: Postępowanie upadłościowe, które obejmuje likwidację masy upadłościowej przez syndyka.
  3. Zachowanie Przedsiębiorstwa: Głównym celem jest likwidacja przedsiębiorstwa, a nie jego ocalenie.
  4. Udział Syndyka: Syndyk przeprowadza likwidację masy upadłościowej.
  5. Zarządzanie: Zarządzanie przedsiębiorstwem jest przejmowane przez syndyka, a nie pozostaje w rękach dotychczasowego zarządu.

Podobieństwa i różnice pomiędzy restrukturyzacją a upadłością

Główną różnicą pomiędzy postępowaniem restrukturyzacyjnym a upadłościowym jest to, że restrukturyzacja jest postępowaniem chroniącym dłużnika przed ogłoszeniem upadłości. Ochrona przedsiębiorstwa przed upadłością ma znaczenie nie tylko dla danego przedsiębiorcy, dla którego często ogłoszenie upadłości ma stygmatyzujący charakter i utrudnia mu powrót do funkcjonowania na rynku, ale również dla gospodarki państwowej.

Postępowanie restrukturyzacyjne może również okazać się korzystniejsze dla wierzycieli, gdyż uzgadniają oni z dłużnikami zarówno wysokość, jak i czas spłaty. W postępowaniu upadłościowym kwota i termin spłaty są uzależnione od warunków sprzedaży majątku upadłego.

Kolejnymi zaletami restrukturyzacji jest to, że  może zostać przeprowadzona w przypadku dłużników zagrożonych niewypłacalnością. Wierzyciel w trakcie procesu restrukturyzacji nie musi formalnie zgłaszać wierzytelności, co zdecydowanie ułatwia spłatę należności.

Kolejną różnicą jest to, że w przypadku postępowania upadłościowego, jeżeli sąd uzna, że dłużnik przyczynił się do upadłości przedsiębiorstwa, może orzec zakaz prowadzenia działalności na okres od 1 do 10 lat. Restrukturyzacja co do zasady umożliwia dalsze prowadzenie działalności.

Należy również zwrócić uwagę na to, że nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. W przypadku jednoczesnego złożenia wniosku o restrukturyzację i upadłość, sąd najpierw rozpatruje, czy zaistniały przesłanki do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Porozumienie — dialog z wierzycielami

Jedną z możliwości dla firmy zadłużonej jest podjęcie negocjacji i zawarcie porozumienia z wierzycielami. Tego typu dialog może prowadzić do ustalenia korzystnych warunków spłaty zobowiązań, co pozwoli na uniknięcie ogłoszenia upadłości.

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie

Ważnym krokiem dla zadłużonej firmy jest optymalizacja kosztów działalności, co może przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej. Należy sprawdzić możliwość refinansowania pożyczek oraz negocjacji odsetek z wierzycielami, co może przynieść realne oszczędności dla firmy.

Upadłość konsumencka – pomoc dla zadłużonych

Postępowanie upadłościowe może również dotyczyć osoby fizycznej. W przypadku stanu niewypłacalności osoba fizyczna może złożyć wniosek o upadłość konsumencką do odpowiedniego sądu. Ogłoszenie stanu upadłości ma pozwolić na oddłużenie, a także zatrzymanie wszelkich postępowań sądowych dotyczących zadłużeń, a także egzekucji komorniczych czy naliczania odsetek. Natomiast wadą ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest utrata praw przed dłużnika do majątku, gdyż zarówno nieruchomości, jak i ruchomości zostają przekazane na uregulowanie zadłużenia.

Wyjście z długów — analiza zobowiązań finansowych i zrozumienie sytuacji

 Pierwszym krokiem jest dogłębna analiza Twojej sytuacji finansowej. Spisz wszystkie swoje długi, uwzględniając ich wysokość, oprocentowanie i terminy spłaty. Ta klarowność jest niezbędna, aby efektywnie zarządzać swoimi zobowiązaniami.

Analiza sytuacji finansowej i zmniejszenie wydatków

Kluczowe jest stworzenie dokładnego budżetu, który uwzględnia Twoje dochody i wydatki. Pozwoli Ci to uporządkować finanse,  zidentyfikować, gdzie możesz oszczędzać. Pamiętaj, że budżet powinien być realistyczny i dopasowany do Twojego stylu życia.

Przejrzyj swoje wydatki i zastanów się, gdzie możesz zredukować koszty. Czasami nawet drobne cięcia mogą mieć duże znaczenie w dłuższej perspektywie. Przede wszystkim nie zadłuża się bardziej.

W obliczu problemów finansowych wiele osób sięga po pożyczki, chwilówki od firm pożyczkowych, aby uregulować inne zobowiązania, takie jak kredyty czy spłaty wobec komornika. Chociaż mogą one wydawać się szybkim rozwiązaniem, w rzeczywistości często prowadzą do pogłębienia problemów finansowych.

Plan spłaty długów 

Utwórz plan spłaty, który skoncentruje się na trudnych do spłacenia długach z najwyższym oprocentowaniem lub tych najmniejszych, które można szybko spłacić. Taka strategia pozwoli Ci zredukować łączne koszty długów i przyspieszyć ich spłatę.

Negocjacje z wierzycielami szansą na wyjście z problemów finansowych

Nie bój się negocjować z wierzycielami, firmami windykacyjnymi. Możliwe, że uda Ci się otrzymać lepsze warunki spłaty, takie jak niższe oprocentowanie czy wydłużenie terminu spłaty zadłużenia.

Korzystanie z Porad Ekspertów — skuteczna pomoc dla zadłużonych

Jeśli czujesz się przytłoczony, zawsze możesz zasięgnąć porady u doradców finansowych lub kancelarii doradczej. Eksperci są w stanie skutecznie pomagać osobom zadłużonym a profesjonalna pomoc osobom zadłużonym, partnerstwo, kompleksowa obsługa i wsparcie może być nieocenione w skutecznym zarządzaniu długami.

Pamiętaj, że wyjście z długów to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Każdy ma inną sytuację finansową, więc ważne jest, aby dostosować te kroki do własnych potrzeb. Zachowaj pozytywne nastawienie i pamiętaj, że każdy krok, nawet najmniejszy, przybliża Cię do wolności finansowej.

Skorzystaj z całkowicie bezpłatnej konsultacji

Wypełnij formularz obok, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i przedstawi szczegółową ofer†ę.